Revízie záchytných systémov

Revízie záchytných systémov

Ponúkame Vám revízie záchytných systémov. Predpisom, ktorý zamestnávateľa zaväzuje k povinnosti vykonávať kontroly prostriedkov osobného zabezpečenia proti pádu je vyhláška č. 147/2013 Z.z. príloha č. 6, ods. 5.2

Záchytné systémy sa periodicky kontrolujú najmenej raz za 12 mesiacov. Revízia sa musí vykonať aj po každej mimoriadnej udalosti, najmä po zachytení pádu osoby alebo namáhaní v podmienkach, ktoré zhoršujú jeho bezpečný stav. V kritických podmienkach (špina, prach, chemické vplyvy, teplota, UV žiarenie) sa môžu vyžadovať aj častejšie intervaly údržby.

Revízia zahŕňa:

  • vizuálnu kontrolu
  • vystavenie Identifikačnej karty a zápis o vykonaní revízie
  • vystavenie inšpekčného záznamu
  • zaradenie do elektronickej evidencie a vedenie histórie
  • označenie systému bezpečnostnou informačnou tabuľkou s dátumom nasledujúcej kontroly.

Revízie sa vykonávajú každých 12 mesiacov.

V prípade záujmu o revíziu Vášho záchytného systému, pošlite prosím dopyt na email :

safety@a-max.sk

Cenu inšpekcie je objednávateľ povinný uhradiť aj v prípade, že daný výrobok nebude spĺňať podmienky pre bezpečné používanie – t.z. bude počas inšpekcie kvôli poškodeniam alebo nedostatkom označený ako nespôsobilý ďalšej prevádzky.