Revízie OOPP

Ponúkame Vám revízie osobných ochranných pracovných prostriedkov na práce vo výškach a hĺbkach. Predpisom, ktorý zamestnávateľa zaväzuje k povinnosti vykonávať kontroly OOPP /POZ/ je Vyhláška č. 147/2013 Z.z. príloha č. 6, ods. 5.2

5.2. Osobný ochranný pracovný prostriedok proti pádu sa periodicky kontroluje a skúša najmenej raz za 12 mesiacov. Skúška osobného ochranného pracovného prostriedku proti pádu sa musí vykonať aj po každej mimoriadnej udalosti, najmä po zachytení pádu osoby vykonávajúcej stavebné práce a po extrémnom namáhaní v podmienkach, ktoré zhoršujú jeho bezpečný stav.

Revízia zahŕňa:

  • vizuálnu kontrolu
  • vystavenie Identifikačnej karty a zápis o vykonaní revízie
  • vystavenie inšpekčného záznamu
  • zaradenie do elektronickej evidencie a vedenie histórie
  • označenie plastovým štítkom s dátumom nasledujúcej kontroly (s výnimkou karabín a hákov)

Revízie sa vykonávajú každých 12 mesiacov.

Cenník revízií

Označenie

Popis

Cena bez DPH

REVÍZIA YVE001

POZIČNÝ OPASOK

10,00€

REVÍZIA YVE002

POHYBLIVÝ ZACHYTÁVAČ PÁDU S LANOM

15,00€

REVÍZIA YVE002B

POHYBLIVÝ ZACHYTÁVAČ PÁDU

10,00€

REVÍZIA YVE003

KARABÍNA MALÁ OTVOR DO 22 MM

3,00€

REVÍZIA YVE003B

KARABÍNA, SPOJOVACÍ ELEMENT VEĽKÝ OTOVOR 50MM A VIAC

5,00€

REVÍZIA YVE004

BEZPEČNOSTNÝ POSTROJ

12,00€

REVÍZIA YVE011B

BEZPEČNOSTNÝ POSTROJ S POZIČNÝM OPASKOM

14,00€

REVÍZIA YVE011

BEZPEČNOSTNÝ POSTROJ VO VESTE

14,00€

REVÍZIA YVE010

BEZPEČNOSTNÉ SETY: ELARA130, ELARA140, ELARA150, ELARA160,
ELARA170, ELARA190, ELARA280

20,00€

REVÍZIA YVE005

KOTVIACE LANO KRÁTKE (<2,5M)

6,00€

REVÍZIA YVE006

TLMIČ PÁDU S ABSORBÉROM ENERGIE

10,00€

REVÍZIA YVE007

MALÝ SAMONAVÍJACI TLMIČ PÁDU (<6M)

15,00€

REVÍZIA YVE008

KOTVIACE LANO PRE ZACHYTÁVAČE PÁDU

8,00€

REVÍZIA YVE012

PRENOSNÉ KOTVIACE ZARIADENIE/POJAZD

20,00€

REVÍZIA YVE014

EVAKUAČNÁ TROJNOŽKA

60,00€

REVÍZIA YVE015

PRENOSNÝ KOTVIACI SYSTÉM - TEXTILNÝ

30,00€

REVÍZIA YVE020

EVAKUAČNÉ/SAMOZÁCHRANNÉ SETY - POSTROJ,LANO,BRZDA,KARABÍNY

33,00€

Ak ste v cenníku nenašli cenu revízie na Vaše zariadenie, alebo potrebujete poradiť, pošlite nám prosím dopyt na email :

safety@a-max.sk

Cenu inšpekcie je objednávateľ povinný uhradiť aj v prípade, že daný výrobok nebude spĺňať podmienky pre bezpečné používanie – t.z. bude počas inšpekcie kvôli poškodeniam vyradený.