Inšpekcia a údržba zariadení na ochranu proti pádu sú nevyhnutné.

Celotelový postroj pracovníka je neoddeliteľnou súčasťou jeho systému ochrany proti pádu a pred každým použitím by mal byť vizuálne skontrolovaný na opotrebenia alebo poškodenia.

Ako ho čistiť?

Rovnako ako každé zariadenie, aj bezpečnostný popruh by mal byť čistený, najmä ak prichádza pravidelne do styku s látkami, ktoré môžu spôsobiť opotrebenie alebo správne fungovanie (brusivá, žieravé látky, oleje).

Aký je najlepší spôsob čistenia postroja?

Proces je v skutočnosti celkom jednoduchý a spolieha sa na základný zdravý sedliacky rozum, treba však mať na pamäti niekoľko upozornení:

Najlepšie je začať s postrojom na rovnom povrchu.

Pomocou vlhkej špongie utrite postroj tak, aby ste odstránili prebytočné nečistoty a prach.

Zmiešajte čistiaci roztok s použitím pracieho prostriedku alebo mydla na riad.

NEPOUŽÍVAJTE žiadne čistiace prostriedky, ktoré obsahujú chlór, bielidlo alebo abrazívne prostriedky.

Ponorte špongiu do roztoku a dôkladne vydrhnite každú časť postroja, kým sa nevytvorí hustá pena.

Pomocou špongie namočenej v ČISTEJ vode utrite postroj a zbavte ho zvyškov penenia a mydla.

Bezpečnostný popruh nechajte vysušiť na vzduchu pri izbovej teplote.

NEPOUŽÍVAJTE mechanický sušič tepla ani nevystavujte ho dlhodobému slnečnému žiareniu.

Pri čistení viacerých uložte každý v samostatnom suchom priestore. Zaveste ich tak, aby neboli sa o seba neopierali alebo neboli pokrčené.

Na čistenie bezpečnostných postojov nikdy nepoužívajte benzín alebo iné „čistiace rozpúšťadlá“.

A dve najdôležitejšie upozornenia:

Bezpečnostný postroj nenechávajte dlho namočený. Namáčaním a opätovným sušením dochádza k nadmernému rozťahovaniu vlákien, čo môže zhoršiť kvalitu polyesteru a skrátiť životnosť postroja.

Niky nedávajte postroj do sušičky. Nadmerné teplo a rotácia poškodzujú postroj.

Ak dodržíte tieto základné informácie a spojíte ich s dôkladnou kontrolou pred každým použitím. Urobíte tak maximum, pre udržanie maximálnej životnosti vášho postroja. Ak máte otázky alebo obavy týkajúce sa starostlivosti o postroj alebo revízie, obráťte sa na nás.

Tento článok bol zverejnený v Nezaradené so značkami .