Revízie bezpečnostných postrojov a príslušenstva

Prečo sa musí kontrolovať vybavenie pre prácu vo výškach? Vybavenie používané pri práci vo výške [...]

Údržba bezpečnostného postroja

Inšpekcia a údržba zariadení na ochranu proti pádu sú nevyhnutné. Celotelový postroj pracovníka je neoddeliteľnou [...]